Fabryho choroba

Ak ste práve počuli, že Vy, člen rodiny alebo priateľ trpíte Fabryho chorobou, je to pravdepodobne prvýkrát, kedy sa s týmto pomenovaním stretávate. Fabryho choroba je relatívne vzácny stav, ktorý je širokej verejnosti málo známy. Až donedávna vedelo o tejto chorobe len málo lekárov. Je samozrejmé, že nedostatok vedomostí a informácií spôsobil nevyhnutnú úzkosť v rodinách, kde niekto trpel Fabryho chorobou.