Fabryho choroba u detí a dospelých

Fabryho choroba sa s postupom času mení a progreduje (postupne poškodzuje telo čoraz viac). Niektoré príznaky sa môžu zhoršovať alebo sa môžu objaviť aj nejaké nové príznaky. Postupom času môže ochorenie spôsobovať závažné zdravotné ťažkosti. Ako sa uvádza vyššie, príznaky Fabryho choroby sa môžu objaviť už v detstve a u jednotlivých pacientov sa často výrazne líšia. Ochorenie sa však môže v tele rozvíjať aj v tichosti a v mnohých prípadoch nemusí počas tohto procesu vyvolať žiadne zjavné príznaky či ťažkosti. Ak sa ochorenie odhalí včas, lekári môžu pacientov s Fabryho chorobou monitorovať a vhodne manažovať ochorenie tak, aby spomalili jeho progresiu a zlepšili kvalitu života pacienta.