Život s Fabryho chorobou

 

Príznaky

Pacient s Fabryho chorobou musí podstúpiť množstvo testov, aby bolo možné odhaliť, ako presne ho choroba postihuje. Medzi tieto testy patria:

  • vyšetrenie krvi,
  • vyšetrenie moču,
  • vyšetrenie srdca,
  • skenovanie mozgu,
  • vyšetrenie sluchu,
  • vyšetrenie zraku,
  • vyšetrenie miery depresie a úzkosti.

​​​​​​​Keď sa lekári dozvedia o Fabryho chorobe viac, môžu vypracovať plán liečby. Viac informácií o liečbe vám poskytne váš ošetrujúci lekár.