Zdravotnícky tím

Ako už bolo spomenuté, Fabryho choroba môže postihnúť viacero orgánov a pacientov s Fabryho chorobou môže byť potrebné odporučiť k rôznym špecialistom. Lekári môžu pacientovi nariadiť liečbu liekmi, ktoré pomôžu orgánom lepšie pracovať. Tieto lieky nemusia byť určené špeciálne na liečbu samotnej Fabryho choroby, ale môžu byť užitočné pri liečbe jednotlivých symptómov Fabryho choroby. Niektorí lekári sú odborníkmi na viacero aspektov zdravotného stavu pacienta, kým iní sa zameriavajú na jednu konkrétnu oblasť.

  • Genetickí poradcovia a genetici dokážu poskytnúť pomoc pri zisťovaní rodokmeňa a testovaní ďalších členov rodiny
  • Nefrológovia riešia problémy s obličkami
  • Neurológovia riešia poruchy nervového systému
  • Pediatri liečia deti a mladistvých
  • Kardiológovia riešia problémy so srdcom
  • Dermatológovia riešia kožné problémy
  • Oftalmológovia riešia očné problémy
  • Gastroenterológovia riešia tráviace poruchy
  • Psychiatri, psychológovia a sociálni pracovníci môžu poskytnúť pomoc pri duševných problémoch