Život s Gaucherovou chorobou

Po diagnostikovaní Gaucherovej choroby vás budú často liečiť v odbornom zdravotníckom zariadení. Budete musieť absolvovať sériu vyšetrení, aby sa zistilo, ako presne sa táto choroba prejavuje u vás, pretože u každého jednotlivca má iné prejavy. Tieto vyšetrenia by mohli zahŕňať:

  • krvné testy,
  • zobrazovacie vyšetrenia (MRI, CT, röntgen),
  • pľúcne testy,
  • vyšetrenie mozgu.

Len čo sa lekári dozvedia viac podrobností o individuálnych prejavoch Gaucherovej choroby u vás, môžu naplánovať postup v liečbe tejto choroby. Ten môže zahŕňať celý rad procedúr, ktoré pomáhajú regulovať rôzne symptómy ochorenia.