Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Užitočné odkazy

Liečebné centrum pre Fabryho chorobu

Centrum dedičných metabolických porúch
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby

Podporné skupiny

Pacientske organizácie
ZOGO (Združenie ojedinelých genetických ochorení)
Partizánska 21
085 01 Bardejov
Tel.: +421 903 113 188
E-mail: rbaranik81@gmail.com
www.zogo.sk

SAZCH (Slovenská aliancia zriedkavých ochorení)
Kollárova 11
902 01 Pezinok
www.sazch.sk
 

Zaujímavé stránky obsahujúce informácie o Fabryho chorobe
Podporná a informačná skupina pre pacientov s Fabryho chorobou
www.fabry.org