Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Globálny register Fabryho choroby

Prístup k informáciám zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní čo najlepšej zdravotnej starostlivosti pacientom. Informácie o Fabryho chorobe sú však vzhľadom na jej zriedkavý výskyt obmedzené. Register Fabryho choroby, ktorý financuje spoločnosť Sanofi Genzyme, je databáza, na ktorej sa neustále pracuje a ktorá sleduje prirodzenú anamnézu a výsledky ochorenia u pacientov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Registra Fabryho choroby www.registrynxt.com.