Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Diagnostické a potvrdzujúce testovanie

Gaucherova choroba je zriedkavé ochorenie s prejavmi a symptómami, ktoré môžu byť zamenené s prejavmi a symptómami mnohých iných ochorení. Celý rad testov však umožňuje stanovenie konečnej diagnózy tohto stavu.

Enzýmová skúška

Gaucherova choroba je spôsobená významným znížením enzýmu kyslej β-glukozidázy. Aktivita enzýmu kyslej β-glukozidázy môže byť stanovená použitím metódy suchej kvapky krvi (DBS). Zlatým štandardom pre diagnostiku Gaucherovej choroby je však preukázanie zníženej aktivity kyslej β-glukozidázy v periférnych leukocytoch, kultivovaných fibroblastoch alebo bunkách amniotickej tekutiny. Machaczka M, Markuszewska-Kuczyńska A, Regenthal S, Juryczyszyn A, Gałązka K, Wahlin BE, Klimkowska M. Clinical utility of different bone marrow examination methods in the diagnosis of adults with sporadic Gaucher disease type 1. Pol Arch Med Wewn 2014;124(11):587-92. Enzymatické testy nerozlišujú medzi rôznymi typmi Gaucherovej choroby.

Molekulárna diagnóza

Testovanie DNA sa môže použiť na podporu diagnózy a skríningu statusu prenášača choroby. Aj keď už boli identifikované mnohé genetické mutácie spojené s Gaucherovou chorobou, negatívny výsledok nemusí nutne zaručiť neprítomnosť alely Gaucherovej choroby. Existujú však aj dobre zavedené identifikované asociácie, najmä v populácii aškenázskych Židov. V tejto skupine asi 1 zo 17 jednotlivcov je nositeľom mutácie génu (GBA1) kyslej β-glukozidázy. Kaplan P, Baris H, De Meirleir L, Di Rocco M, El-Beshlawy A, Huemer M, Martins AM, Nascu I, Rohbach M, Steibach L, Cohen IJ. Revised recommendations for the management of Gaucher disease in children. Eur J Pediatr 2013;172:447-458. Dve mutácie N370S a 84GG tvoria až 80 – 90 % mutácií zistených u aškenázskych židovských pacientov s Gaucherovou chorobou. Mutácie L444P a N370S tvoria viac ako polovicu mutácií u nežidovských bielych pacientov. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Chapter 146: Gaucher disease. Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, et al, eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York, NY: McGraw Hill; 2013. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=474§ionid=45374148. Accessed July 6, 2015.

Histologické vyšetrenie

Klasickým spôsobom diagnostiky Gaucherovej choroby bola detekcia lipidom zväčšenej Gaucherovej bunky v aspiráte kostnej drene, biopsiou pečene alebo chirurgickým odstránením sleziny. Veľmi podobné bunky (označované ako pseudo-Gaucherove bunky) boli však takisto opísané a spojené s mnohými ďalšími ochoreniami vrátane nasledujúcich:

  • chronická myeloidná leukémia,
  • myelodysplázia,
  • mykobakterióza,
  • mnohopočetný myelóm. Grabowski GA, Petsko GA, Kolodny EH. Chapter 146: Gaucher disease. Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, et al, eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York, NY: McGraw Hill; 2013. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=474§ionid=45374148. Accessed July 6, 2015.

Biochemické a molekulárne techniky sú konkrétnejšie a menej invazívne, preto rutinné histologické posúdenie je teraz na ústupe. Mistry PK, Cappellini M, Lukina E, et al. Consensus Conference: a reappraisal of Gaucher disease –diagnosis and disease management algorithms. Am J Hematol 2011;86(1):110-115.

Biochemické markery

V plazme pacientov s Gaucherovou chorobou sú zvýšené hladiny celého radu špecifických enzýmov, pričom niektoré z nich môžu byť v bežnom sledovaní použité ako biomarkery. Mistry PK, Cappellini M, Lukina E, et al. Consensus Conference: a reappraisal of Gaucher disease –diagnosis and disease management algorithms. Am J Hematol 2011;86(1):110-115. Nález zvýšenej hladiny jedného alebo viacerých markerov nikdy nepostačuje pre diagnostiku Gaucherovej choroby, pretože tieto markery môžu byť zvýšené pre iné poruchy. Medzi tieto biomarkery patria:

  • chitotriozidáza,
  • angiotenzín konvertující enzým,
  • kyslá fosfatáza rezistentná na tartrát.

Okrem nich sa u pacientov s Gaucherovou chorobou bežne vyskytujú zvýšené hladiny feritínu, nízke hladiny vitamínu B12 a hypocholesterolémia. Biomarkery uvedené v tejto časti však nie sú dostatočné alebo požadované na to, aby sa stanovila konečná diagnóza Gaucherovej choroby kvôli ich spojeniu s celým radom ďalších ochorení.