Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Užitočné odkazy

Liečebné centrum pre Gaucherovu chorobu

Centrum dedičných metabolických porúch
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby

Podporné skupiny

Nižšie uvedené odkazy vás prepoja na stránky, ktoré obsahujú informácie a podporu od odborných zdravotníckych organizácií špecializujúcich sa na starostlivosť a výskum Gaucherovej choroby a zriedkavých chorôb.

Pacientske organizácie
ZOGO (Združenie ojedinelých genetických ochorení)
Partizánska 21
085 01 Bardejov
Tel.: +421 903 113 188
E-mail: rbaranik81@gmail.com
www.zogo.sk

SAZCH (Slovenská aliancia zriedkavých ochorení)
Kollárova 11
902 01 Pezinok
www.sazch.sk
 

Zaujímavé stránky obsahujúce informácie o Gaucherovej chorobe
Európska aliancia pre Gaucherovu chorobu
www.eurogaucher.org

Európska organizácia pre vzácne choroby (EURORDIS)
www.eurordis.org