Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Globálny register Gaucherovej choroby

Medzinárodný register pre Gaucherovu chorobu (ICGG) je najväčšou databázou pacientov s Gaucherovou chorobou. Dáta od viac ako 5 000 pacientov vo viac ako 60 krajinách sa používajú na maximalizáciu poznatkov a optimalizovanie výsledkov terapie.

Každý pacient s Gaucherovou chorobou je vhodný na zaradenie do registra prostredníctvom svojho lekára bez ohľadu na typ ochorenia, stav liečby alebo voľbu liečby.

Ďalšie informácie na webovej stránke Gaucher Registry (https://www.registrynxt.com).