Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Incidencia a prevalencia

Celková incidencia MPS I je približne 1 zo 100 000 novorodencov. Beck M et al. The natural history of MPS I: global perspectives from the MPS I Registry. Genet Med. 2014;16(10):759-765. Epidemiologických údajov však nie je k dispozícii dostatočné množstvo. Aj keď sa choroba vyskytuje vo všetkých geografických regiónoch a etnických skupinách, incidencia a fenotypové rozdelenie sa medzi jednotlivými regiónmi líšia. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, et al., eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York: McGraw Hill; 2001:3421-3452. Najvyššia známa incidencia je v populácii írskych kočovníkov, kde je frekvencia nosičov 1:10 a incidencia choroby 1:371. Murphy AM, Lambert DM, Treacy EP, O’Meara A, Lynch SA. Incidence and prevalence of mucopolysaccharidosis type 1 in the Irish Republic. Arch Dis Child 2008;94:52-54.