Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Manažment MPS I

Existuje niekoľko liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť zvládať boj s MPS I. Okrem špecifickej terapie si môže manažment MPS I vyžadovať aj podporné chirurgické zákroky a symptomatickú liečbu. Vzhľadom na postihnutie viacerých telesných systémov, by pacienti mali byť priebežne sledovaní multidisciplinárnym tímom, ktorý má skúsenosti s manažmentom MPS I.

Štandardné postupy manažmentu MPS I (čítajte  "Štandardné postupy manažmentu MPS I" ) odporúčajú priebežné monitorovanie a vyšetrovanie progresie ochorenia a účinnosti terapie. Muenzer J, Wraith JE, Clarke LA. Mucopolysaccharidosis I: management and treatment guidelines. Pediatrics 2009;123:19-29. Manažment pacientov s MPS I by mal byť viazaný na odborné centrum (odborníci na metabolické ochorenia), pretože tento manažment si vyžaduje špecifické skúsenosti a zručnosti.