Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Užitočné odkazy

Liečebné centrum pre MPS I

Centrum dedičných metabolických porúch
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby

Podporné skupiny

Spoločnosti alebo podporné skupiny pacientov s MPS I fungujú v mnohých európskych štátoch. Poskytujú informácie a podporu pre pacientov s MPS I a ich rodiny.

Viac informácií o skupinách vo vašom štáte nájdete na webových stránkach

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH)
www.sazch.sk

Združenie ojedinelých genetických ochorení (ZOGO)
www.zogo.sk

MPS Europe
www.mps-europe.org

MPS Society (registrovaná charitatívna organizácia vo Veľkej Británii)
www.mpssociety.org.uk

Európska organizácia pre zriedkavé choroby (The European Organisation for Rare Diseases – EURODIS)
www.eurordis.org

RareConnect – online komunity pre zriedkavé choroby
www.rareconnect.org