Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Globálny register MPS I

Register MPS I je najväčšou observačnou databázou pacientov s MPS I na svete. Účelom registra MPS I, ktorý bol spustený v roku 2003, je zhromažďovať globálne klinické údaje o jednotlivcoch postihnutých MPS I, vďaka čomu je to bezkonkurenčný zdroj pre lepšie porozumenie klinickej prezentácii MPS I, demografii pacientov a účinnosti liečby.

Do registra môže byť, prostredníctvom svojho lekára, zaradený každý pacient s potvrdenou diagnózou MPS I, bez ohľadu na stav alebo zvolený druh liečby.

Viac sa dozviete na stránke Registra MPS I.