Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Mylné diagnózy Pompeho choroby

Diagnostika Pompeho choroby je pre svoj zriedkavý výskyt a fenotypovú diverzitu klinických príznakov často mimoriadne náročná. Pacienti sú často roky vedení pod nesprávnymi "mylnými" diagnózami.

Dôkladná diferenciálna diagnostika je tak z pohľadu včasného stanovenia správnej diagnózy mimoriadne dôležitá.

Príznaky ochorenia nie sú ničím špecifické a často sa prekrývajú s inými, častejšie sa vyskytujúcimi ochoreniami. Preto je dôležité myslieť na Pompeho chorobu u pacientov vedených pod inými diagnózami. Nižšie nájdete niektoré diagnózy, ktoré majú podobné príznaky ako Pompeho choroba a bývajú často s Pompeho chorobou zamieňané. Kishnani PS et al Genet Med 2006;8(5):267-288. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Muscle Nerve 2009;40(1):149-160. Barba-Romero MA et al Rev Neurol 2012;54(8):497-507.

Spoločné príznaky Pompeho choroby a nižšie uvedených ochorení sú:

Pletencová svalová dystrofia (LGMD)

 • progresívna svalová slabosť v oblasti panvy a dolných končatín
 • abnormálna chôdza
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Beckerova / Duchenneova svalová dystrofia

 • progresívna proximálna svalová slabosť
 • respiračná slabosť
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Polymyozitída

 • subakútna proximálna svalová slabosť
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Mitochondriálna myopatia

 • svalová slabosť
 • hypotónia
 • neznášanlivosť námahy
 • kardiomyopatia
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Glykogenóza IIIA, IV

 • hypotónia (v detskom veku)
 • hepatomegália (v detskom veku)
 • svalová slabosť
 • neznášanlivosť námahy
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Glykogenóza V

 • svalová slabosť
 • svalové kŕče
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Danonova choroba

 • svalová myopatia s ukladaním glykogénu
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Spinálna muskulárna atrofia

 • svalová slabosť
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Kennedyho choroba (Bulbospinálna svalová atrofia)

 • ťažkosti s dýchaním
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

 • progresívna svalová slabosť
 • respiračné poškodenie
 • zvýšená hladina kreatínkinázy (CK)

Facio-skapulo-humerálna svalová dystrofia (FSHD)

 • svalová slabosť v oblasti ramenného a panvového pletenca
 • odstávajúce lopatky

Myasthenia gravis

 • genaralizovaná svalová slabosť
 • únava
 • ptóza
 • respiračná insuficiencia