Vstupujete do časti určenej pre odbornú verejnosť

Mutácie

Pompeho choroba je dedičný stav, ktorý spôsobujú mutácie génu kyslej alfa glukozidázy (GAA) lokalizovanom na dlhom ramienku 17. chromozómu (umiestnenie 17q25.2-q25.3). Hirschhorn R et al In: Scriver CR et al eds. The Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001:3389-3420.  Ako autozomálne recesívne ochorenie vzniká Pompeho choroba len vtedy, keď jedinec zdedí dve zmutované alely, jednu od každého rodiča. Väčšina pacientov sú zložení heterozygoti, čo znamená, že zdedili dve odlišné mutácie. Doposiaľ sa podarilo identifikovať viac ako 500 rôznych variantov GAA, hoci nie všetky sa považujú za patogénne. Naďalej sa zaznamenávajú nové varianty GAA a aktualizovaný zoznam spravuje Pompeho centrum na Univerzite Erasmus (Rotterdam) (dostupný na www.pompevariantdatabase.nl). Pompe disease mutation database. Available at: http://www.pompevariantdatabase.nl . Accessed March 2020.

Korelácie medzi genotypom a fenotypom

Vo všeobecnosti nie je korelácia medzi genotypom a fenotypom dobre preskúmaná a u pacientov s podobnými alebo identickými mutáciami môže dochádzať k výraznej klinickej heterogénnosti. Výnimkou je prítomnosť dvoch nulových mutácií, ktorá vedie k úplnej absencii činnosti enzýmu GAA. Tento genotyp spôsobí, že ochorenie sa prejaví veľmi skoro v dojčenskom veku, pričom má závažný priebeh a postupuje rýchlo. Progresia Pompeho choroby je veľmi rôznorodá a môže byť nepredvídateľná, predovšetkým u pacientov, u ktorých sa symptómy objavili až vo vyššom veku. Vedci neustále skúmajú molekulárnu patológiu tohto ochorenia a genetické a environmentálne faktory, ktoré by mohli ovplyvňovať progresiu choroby a výsledky jej liečby. Na to, aby bolo možné lepšie porozumieť vzťahom medzi genotypom a fenotypom je však potrebné vykonať ďalšie štúdie a ich korelácia sa nedá predpokladať u každého pacienta. Hirschhorn R et al In: Scriver CR et al eds. The Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001:3389-3420.

Analýza mutácií

Hoci analýza mutácií nemusí napovedať o výsledku ochorenia, je to dôležitý nástroj, ktorý by mal pomôcť potvrdiť prvotne stanovenú diagnózu, a tiež pri vyšetrení rodinných príslušníkov, vyšetrení na prenášačstvo ochorenia a pri prenatálnom testovaní. van der Ploeg AT et al Eur. J. Neurol 2017; 24(6):768-e31.