Porozumenie genetickým chorobám

 

Genetika je odvetvie biológie, ktoré študuje, ako sa vonkajšie, ale aj ďalšie vlastnosti rodičov prenášajú na deti. Tieto vlastnosti sa nazývajú "genetické", pretože sú určené drobnými štruktúrami v ľudských bunkách nazývanými gény. Genetické zloženie ľudí je zdedené od ich rodičov a je kódované v génoch všetkých ich buniek. Toto zloženie určuje mnoho rôznych vecí, od pohlavia, výšky a farby očí až po krvnú skupinu a vývoj určitých chorôb.

Veľa bežných chorôb (ako sú srdcové choroby, vysoký krvný tlak, typy rakoviny) má genetické (tj. dedičné) zložky, ale genetické ochorenia sú choroby spôsobené špecifickými identifikovateľnými prvkami genetickej výbavy človeka.

Lyzozómové choroby sú jednou z kategórií genetických chorôb. Aby ste porozumeli bunkovým aktivitám, ktoré tieto choroby spôsobujú, a tiež spôsobu ich prenosu z rodičov na dieťa, musíte pochopiť niektoré základné princípy genetiky.