Príznaky

MPS I je zriedkavá choroba a nie vždy sa dá ľahko rozpoznať. Mnoho symptómov je nešpecifických a môže trvať dosť dlho, kým je táto choroba správne diagnostikovaná. Existuje však celý rad príznakov a prejavov, ktorými pacienti s MPS I (dospelí aj deti) typicky trpia (čítajte "Prejavy choroby" ).