Život s MPS I

Možno bude potrebné, aby osoba s MPS I podstúpila viaceré vyšetrenia. Je dôležité zistiť, ako presne ju choroba postihuje a bude tiež nutné, aby sa vývoj choroby monitoroval aj v priebehu času. Medzi tieto vyšetrenia patrí:

  • vyšetrenie krvi,
  • vyšetrenie moču,
  • vyšetrenie srdca,
  • mozgové skeny,
  • očné vyšetrenie,
  • röntgen na kontrolu kostí.

Keď lekári zistia viac o tom, ako MPS I postihla vás alebo vašich blízkych, vypracujú individualizovaný plán liečby.