Zdravotnícky tím

Keďže MPS I môže postihovať rôzne telesné systémy, v starostlivosti o pacientov s touto chorobou sú často zaangažovaní rôzni špecialisti – multidisciplinárny tím. Niektorí lekári majú skúsenosti s riešením viac ako jedného aspektu choroby, kým ostatní sa zameriavajú na jednu konkrétnu oblasť, napríklad:

  • Genetickí poradcovia / genetici dokážu podnietiť ďalších členov rodiny, ktorí môžu byť postihnutí MPS I, aby sa dali otestovať
  • Neurológovia – odborníci zaoberajúci sa chorobami mozgu a nervového systému
  • Pediatri – odborníci zaoberajúci sa starostlivosťou o dojčatá, deti a mladistvých
  • Kardiológovia – odborníci zaoberajúci sa chorobami srdca
  • Oftalmológovia – odborníci na zrak a oči
  • Reumatológovia – odborníci na kosti a kĺby
  • Chirurgovia a ortopédi – uskutočňujú rôzne typy operácií, napríklad na uvoľnenie syndrómu karpálneho tunela alebo na nápravu prietrže
  • Psychiatri, psychológovia a sociálni pracovníci - pomáhajú pri podpore pacientov a ich rodín
  • Otorinolaryngológovia – odborníci zaoberajúci sa chorobami ušnými, nosnými alebo krčnými