Čo je Pompeho choroba

Pompeho choroba je zriedkavé ochorenie, ktoré môže postihovať mužov a ženy všetkých vekových kategórií vo všetkých etnických skupinách. Je to tiež „genetická“ choroba, čo znamená, že sa v rodinách prenáša z rodičov na deti.

Pompeho choroba môže spôsobovať mnoho rôznych zdravotných problémov, avšak najčastejším prejavom je svalová slabosť, ktorá, ak sa nelieči, s postupom času sa zhoršuje. Pompeho choroba sa označuje tiež ako „metabolická porucha“. Slovom „metabolická“ sa označujú chemické procesy, ktoré prebiehajú v tele.

Pompeho choroba sa v súčasnej dobe nedá vyliečiť, dostupná je ale liečba, ktorá pomáha ovplyvniť symptómy a progresiu ochorenia.

Iné názvy Pompeho choroby

Môžete sa stretnúť s prípadmi, keď sa Pompeho choroba označuje jedným alebo viacerými z nasledujúcich názvov, ale vždy ide presne o to isté ochorenie:

  • deficit kyslej maltázy (AMD),
  • ochorenie ukladania glykogénu (GSD) typu II,
  • glykogenóza typu II,
  • deficit kyslej alfa glukozidázy.