Príznaky

Hoci je Pompeho choroba prítomná už pri narodení, príznaky sa nie vždy vyskytnú okamžite. V dôsledku toho sú pacienti s Pompeho chorobou rozdelení do dvoch hlavných kategórií podľa veku, v ktorom sa objavujú prvé príznaky: infantilná forma (čítajte "Príznaky - dojčatá" ) a neskorá forma (čítajte "Príznaky deti a dospelí" ). Odhaduje sa, že jedna tretina ľudí narodených s Pompeho chorobou má infantilnú formu, zatiaľ čo zvyšok má neskorú formu a v priebehu života sa u nich začnú prejavovať príznaky (čítajte "Prejavy choroby" ).