Užitočné odkazy

Centrum dedičných metabolických porúch
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov
Neurologická klinika SZU a UNB
Pažítková 4
821 01 Bratislava
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
 

Pacientske organizáce
ZOGO (Združenie ojedinelých genetických ochorení)
Partizánska 21
085 01 Bardejov
Tel.: +421 903 113 188
E-mail: rbaranik81@gmail.com
www.zogo.sk

SAZCH (Slovenská aliancia zriedkavých ochorení)
Kollárova 11
902 01 Pezinok
www.sazch.sk

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Vrútocká 8
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 43 41 16 86
E-mail: omd@omdvsr.sk
www.omdvsr.sk
 

Zaujímavé stránky obsahujúce informácie o Pompeho chorobe
International Pompe Association (Medzinárodná asociácia pacientov s Pompeho chorobou)
www.worldpompe.org