Zdravotnícky tím

Pompeho choroba postihuje mnohé rôzne časti tela. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa na liečbe Pompeho choroby podieľala široká škála špecializovaných lekárov a zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich podpornú starostlivosť.

Špecializovaní lekári

Na liečbe pacientov s Pompeho chorobou sa môžu podieľať lekári so špecializáciou v rôznych oblastiach medicíny. Niektorí lekári sú odborníkmi na liečbu viacerých ochorení, kým iní sa špecializujú na jednu oblasť.

  • Neuromuskulárni špecialisti a neurológovia - odborníci na muskulárne ochorenia a s nimi súvisiacu stratu funkcie svalov (jeden z hlavných príznakov Pompeho choroby).
  • Genetici - odborníci na ochorenia vyskytujúce sa v danej rodine.
  • Špecialisti na metabolické ochorenia - odborníci zaoberajúci sa problematikou chemických procesov prebiehajúcich v živých bunkách.
  • Pneumológovia - odborníci na ochorenia postihujúce pľúca a ochorenia, ktoré vedú k dýchacím problémom (jeden z hlavných príznakov Pompeho choroby).
  • Kardiológovia - odborníci pre ochorenia srdca (relevantné predovšetkým v prípade dojčiat s Pompeho chorobou).
  • Gastroenterológovia - odborníci pre poruchy tráviaceho traktu (tj. žalúdok a črevá).

Zdravotnícki pracovníci poskytujúci podpornú starostlivosť

Ak bola pacientovi diagnostikovaná Pompeho choroba, môže byť potrebné, aby pacientovi poskytovali podpornú starostlivosť rôzni zdravotnícki pracovníci, čím mu pomôžu pri zvládaní jeho zdravotného stavu a priblížia život pacienta čo najbližšie k normálu: